Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Решения за дома

Пречистването на водата в цялата къща започва от водоизточника влизащ в домакинството. Състои се от предфилтри, централни пречистватели на вода, централни омекотители за вода и крайни филтриращи системи за питейна вода.
Според нуждите нуждите на домакинството и според различните водни точки в дома, се разделя на три категории продукти за пречистване на вода:
1. Предфилтри: филтри за механична префилтрация – пречистват постъпващата вода от механични примеси.
2. Централни пречистватели и централни омекотители за вода: автоматични системи за централна филтрация и омекотяване на водата в цялото домакинство.
3. Крайни филтриращи системи: системи за филтрация чрез обратна осмоза или ултрафилтрация, състоящи се от комбинация от различни филтърни пълнители и мембрани, филтриращи водата непосредствено преди точката на използване.

Автоматична омекотителна система Split Type, с 75 литра […]

1995 лв.
с UniCredit от 111.72 лв./м.
с TBI Bank от 107.13 лв./м.
на изплащане

Автоматична омекотителна система Split Type, с 50 литра […]

1780 лв.
с UniCredit от 99.68 лв./м.
с TBI Bank от 95.59 лв./м.
на изплащане

Автоматична омекотителна система Split Type, с 40 литра […]

1665 лв.
с UniCredit от 93.24 лв./м.
с TBI Bank от 89.41 лв./м.
на изплащане

Автоматична омекотителна система Split Type, с 30 литра […]

1535 лв.
с UniCredit от 85.96 лв./м.
с TBI Bank от 82.43 лв./м.
на изплащане
Автоматична система за омекотяванe на вода с йонообменна смола 
1350 лв.
с UniCredit от 75.60 лв./м.
с TBI Bank от 72.49 лв./м.
на изплащане
Oмекотителна система за водa до 1000л./час, тип Upflow&Downflow
1095.00 лв.
с UniCredit от 61.32 лв./м.
с TBI Bank от 58.80 лв./м.
на изплащане
Oмекотителна система за водa до 2000л./час, тип Upflow&Downflow
1295.00 лв.
с UniCredit от 72.52 лв./м.
с TBI Bank от 69.54 лв./м.
на изплащане
KM-SOFT-A - Oмекотителна система за водa до 3000л./час, тип Upflow&Downflow
1595.00 лв.
с UniCredit от 89.32 лв./м.
с TBI Bank от 85.65 лв./м.
на изплащане
Мини автоматична машина за омекотяване и филтриране на вода - ALL-IN-ONE
1350 лв.
с UniCredit от 75.60 лв./м.
с TBI Bank от 72.49 лв./м.
на изплащане
Автоматична машина за омекотяване и филтриране на вода - ALL-IN-ONE
1980 лв.
с UniCredit от 110.88 лв./м.
с TBI Bank от 106.33 лв./м.
на изплащане
CW-UF305А - 6 степенна система за ултрафилтрация с алкализация
365.00 лв.
с UniCredit от 20.44 лв./м.
с TBI Bank от 19.60 лв./м.
на изплащане
CW-RO50-C1 6 степенна система за обратна осмоза 50GPD присъедителни маркучи от полиетилен.
370.00 лв.
с UniCredit от 20.72 лв./м.
с TBI Bank от 19.87 лв./м.
на изплащане
Филтърна колона NW-BR10B-PET се състои от 3 части: чаша, глава с месингова резба 1/2 цол и пръстен.
23.80 лв.
Филтърна колона NW-BR10B-PET се състои от 3 части: чаша, глава с месингова резба 3/4 цол и пръстен.
23.80 лв.
Филтърна колона NW-BR10B-PET се състои от 3 части: чаша, глава с месингова резба 1 цол и пръстен.
23.80 лв.
Двойна филтърна колона 10 инча с присъединителна месингова резба 1/2 цол
51.60 лв.
Двойна филтърна колона 10 инча с присъединителна месингова резба 3/4 цол
51.60 лв.
Двойна филтърна колона 10 инча с присъединителна месингова резба 1 цол
51.60 лв.