Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Връщане и гаранция

Връщане на стоки, закупени онлайн или чрез друг метод за продажби от разстояние

Всеки клиент, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП без да посочва причини, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор от разстояние (направен онлайн или чрез друг метод за продажби от разстояние, например по телефона) в срок до 14 работни дни, който започва да тече от датата на получаване на стоката.

 

 • За да върнете стоки трябва да попълните и да ни изпратите по електронен път /по пощата/ с куриер или да ни донесете лично “Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние”, чието съдържание можете да видите по долу, а ние ще ви предоставим незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.
 • Можете да върнете неизползваните стоки в рамките на 14 дни и след като сте ни информирали, че искате да се откажете.
 • Върнатите продукти трябва да бъде опаковани в оригиналните опаковки с уплътнители и в запазен търговски вид. Задължително е да бъдат придружени от всички аксесоари и принадлежности, както и от всички получени документи (фактура/и или касова бележка/и или стокова разписка, гаранционна карта, упътвания за експлоатация и др).
 • Не се приемат за връщане стоки в лош търговски вид, без или с увредени опаковки, със следи от употреба, зацапвания, драскотини, наранявания, други увреждания, липсващи части или аксесоари, липсващи платежни документи, гаранционни карти, ръководства или упътвания.
 • Не се приемат за връщане изпробвани стоки от категория проектори поради ограничената годност на светлинния източник, освен с нашето изрично съгласие.
 • На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на потребителя намалена стойност на закупената стока и възстановява само остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана по различен от необходимото начин, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. С цел да установи естеството, характеристиките и доброто функционирането на стоките потребителят следва да борави със стоките и да ги изпробва така, както това би му било разрешено в магазин, като полага необходимата грижа.
 • Потребителят заплаща транспортните разходи за връщане на стоките съгласно чл.55 ал.2 от ЗЗП.
 • Суми по върнати стоки се възстановяват в срок от 14 работни дни, само срещу върнат неизползван продукт, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, както и връщане на придружаващите го документи.
 • Суми по върнати стоки се възстановяват като се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция.
 • В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в рамките на 5 работни дни.
 • Възстановяват се суми по поръчки, които са върнати в 14 дневен срок от датата на доставка. Суми по поръчки, при които този срок е изтекъл, не се възстановяват.
 • Правото на отказ не се прилага в определени случаи, описани на страницата Условия за ползване.

 

Важно: Правото за връщане на стока, закупена от разстояние, в или извън търговски обект е различно от правото за предявяване на рекламация във връзка с установен дефект, независимо от това дали стоката е придобита от традиционен магазин или от електронен такъв.

 

Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от сключен договор от разстояние)

 

До Чиста Вода България ООД, гр. Варна, ул. Иван Драсов № 8, мейл info@cleanwater.bg .

С настоящото писмо Ви уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

Поръчано на___________________________/получено на___________________________.
(ДД/ММ/ГГ)                                                  (ДД/ММ/ГГ)

Име на потребителя/ите: ______________________________________________________________________________________________________________

Адрес на потребителя/ите: ____________________________________________________________________________________________________________

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: —————————————————— *

Ненужното се зачертава.

Връщане на стока, закупена на място в реален магазин

Ако закупите стоки в магазин, съгласно разпоредбите на ЕС нямате право да ги върнете (за замяна или възстановяване на заплатени суми), освен ако не са дефектни.

Връщането на закупена от традиционен магазин стока без дефект е въпрос единствено на добра търговска практика.

Въпреки това, в определени случаи ние позволяваме на клентите да връщат или заменят неупотребявани стоки в рамките на четиринадесет дни при представяне на касовата бележка/фактура и след предварително съгласие на наш служител.

 

Информация относно правата при връщане на стоки:

Повече информация за Вашите права можете да намерите на страницата “Гаранции и връщане на стоки – Europa EU”:https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_bg.htm

Информацията може да бъде намерена и на страницата на КЗП https://www.kzp.bg/novini/vrashtaneto-na-stoka-bez-defekt-e-vapros-na-dobra-targovska-praktika-do-14-dni-mozhe-da-bade-varnata-edinstveno-pokupka-ot-razstoyanie