Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Сертификати

В резултат на извършена проверка по заявка Дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ установи, че са на лице изискванията за регистрация съгласно чл. 75д, ал.1, и на основание чл. 75д, ал.6 от закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) РЕШИ ДА РЕГИСТРИРА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ.

СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА

Система за пречистване на питейна вода включва редуцир вентил, свързан филтър с филтърна колона с РР филтър, свързана от своя страна, както с датчик за ниско налягане, така и с дебитомер.

Настоящият полезен модел се отнася за система за пречистване на питейна вода, който ще намери приложение в леката промишленост и по-специално в производството на пречиствателни системи за вода. 

 

Scanned Image