Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Решения за дома

Пречистването на водата в цялата къща започва от водоизточника влизащ в домакинството.

Пречистването на вода за цялата къща обикновено се състои от предфилтри, централни пречистватели на вода, централни омекотители за вода, крайни филтриращи системи за питейна  вода.

Според нуждите нуждите на домакинството и според различните водни точки в дома, се разделя на три категории различни продукти за пречистване на вода:

1. предфилтри: филтри за механична префилтрация – пречистват постъпващата вода от механични примеси.

2. централни пречистватели и централни омекотители за вода: автоматични системи за централна филтрация и омекотяване на водата в цялото домакинство.

3. крайни филтриращи системи: системи за филтрация чрез обратна осмоза или ултрафилтрация, състоящи се от комбинация от различни филтърни пълнители и мембрани, филтриращи водата непосредствено преди точката на използване.