Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Сравнителен анализ на разходи на четиричленно домакинство без и с омекотителна и филтрираща система

Месечни разходи на четиричленно семейство
Количество на месец
Без омекотителна и филтрираща система на месец
С омекотителна и филтрираща система на месец
Без омекотителна и филтрираща система на година
С омекотителна и филтрираща система на година
Вода за питейни нужди
176 л.
49.08 лв.
0.00 лв.
588.96 лв.
0.00 лв.
Препарат за тоалетна
1 бр.
3.30 лв.
1.32 лв.
39.60 лв.
15.84 лв.
Агресивни препарати за премахване на варовик¹
1 бр.
1.10 лв.
0.00 лв.
13.20 лв.
0.00 лв.
Препарат за почистване на варовик от арматура¹
1 бр.
5.50 лв.
0.00 лв.
66.00 лв.
0.00 лв.
Препарат за почистване на фаянс¹
1 бр.
2.29 лв.
0.92 лв.
27.48 лв.
10.99 лв.
Препарат за миене на съдове¹
1 бр.
1.00 лв.
0.40 лв.
12.00 лв.
4.80 лв.
Течен сапун¹
1 бр.
2.49 лв.
1.00 лв.
29.88 лв.
11.95 лв.
Препарати за лична хигиена - шампоан¹
2 бр.
2.20 лв.
8.08 лв.
242.40 лв.
96.96 лв.
Препарати за лична хигиена - душгел ¹
2 бр.
8.80 лв.
3.52 лв.
105.60 лв.
42.24 лв.
Перилни препарати и омекотители²
1.2 л.
9.53 лв.
4.76 лв.
114.32 лв.
57.15 лв.
Омекотител за пране²
0.75 л.
3.51 лв.
0.00 лв.
42.07 лв.
0.00 лв.
Почистващ течен препарат за съдомиялна²
0.35 л.
7.36 лв.
2.21 лв.
88.35 лв.
26.51 лв.
Препарати за предпазване на електроуредите
 
12.40 лв.
0.00 лв.
148.80 лв.
0.00 лв.
Разход - електроенергия за загряване на вода - Бойлер³
135 kW/h
48.60 лв.
38.06 лв.
583.20 лв.
456.76 лв.
Разход - електроенергия за загряване на вода - Пералня³
27.5 kW/h
9.90 лв.
7.75 лв.
118.80 лв.
93.04 лв.
Разход - електроенергия за загряване на вода - Съдомиялна³
21.0 kW/h
7.56 лв.
5.92 лв.
90.72 лв.
71.05 лв.
Разходи за поддръжка на омекотителна и филтрираща система (Ултра Премиум )
 
 
 
Разход - електроенергия за омекотителна система⁴
 
0.00 лв.
1.46 лв.
0.00 лв.
15.50 лв.
Разход за таблетирана сол⁴
 
0.00 лв.
8.00 лв.
0.00 лв.
96.00 лв.
Разход за подмяна на филтри за 5 степенна филтрираща система⁴
 
0.00 лв.
11.66 лв.
0.00 лв.
140.00 лв.
Крайна сума
119.62 лв.
95.06 лв.
2311.39 лв.
1140.81 лв.
Спестени
на месец
97.56 лв.
Спестени
на година
1170.58 лв.

¹ - цените на препаратите са взети от примерни продукти на пазара;
² - данните са извадка от изследване на WQRF;
³ - данните са извадка от изследване на WQRF;
⁴ - според спецификация на производителя.