“Твърдост на водата” далеч не е ново понятие и е обект на научни експерименти от почти два века. За последните 6 десетилетия е постигнат значителен напредък в изследването на този феномен и отпечатъка му върху ежедневието.

В тази статия ще научите:

Твърдост на водата по градове

Приложената карта е в следствие от наше проучване върху твърдостта на водата в България. В таблицата сме приложили връзки към официалните данни на регионалните ВиК дружества в България и стойности, които сме извадили за ваше удобство. Все още не разполагаме с официални данни за някои общини, но сме изпратили официални запитвания и ще актуализираме картата своевременно.

Преобладаващият цвят на дадена област представя преобладаващата твърдост на водата, а оцветените линии представят наличието на водоизточници с различна твърдост.

За районите без официални данни сме използвали лабораторните анализи на наши клиенти за оцветяването на картата.

Всички стойности за твърдостта на водата са дадени в немски градуси(°dH).

Твърдост на водата - карта на България

Твърдост на водата – таблица по градове

Можете директно да проверите твърдостта на водата от линковете в таблицата. Те ще ви заведат в страницата с анализи на водата от местните ВиК дружества.

Всички стойности за твърдостта на водата са дадени в немски градуси(°dH).

Град Минимална твърдост Максимална твърдост Средна твърдост
София 2.1
Пловдив 11.1 13.8
Варна 9.4 21.3
Бургас 8.4 19.6
Русе 16 24
Велико Търново 7.7
Разград 16.8
Търговище 9.5 15.1
Ямбол 19.5
Габрово 6.4 13.2
Плевен 6.7 22.4
Враца 33
Видин 19.1 21.9
Стара Загора Очакваме данни
Добрич Очакваме данни
Сливен Очакваме данни
Силистра Очакваме данни
Кърджали Очакваме данни
Хасково Очакваме данни
Ловеч Очакваме данни
Пазарджик Очакваме данни
Благоевград Очакваме данни
Кюстендил Очакваме данни
Смолян Очакваме данни
Перник Очакваме данни
Твърдост на водата по градове (°dH)

Твърдост на водата в София

Почти 100% от питейната вода в София се добива от язовирите Искър и Бели Искър. Средната твърдост на водата за града е около 2.1 немски градуса. Язовирите се пълнят от планински извори от Рила, в която седиментните скали са малък процент, и липсват условия за “втвърдяване” на водата.

Под 1% от София се захранва от каптажи, които доставят по-твърда вода в районите.

В допълнение, състоянието на водопреносната мрежа може допълнително да втвърдява водата в крайни точки, но този тип твърдост се дължи на метално съдържание, а не калций и магнезий.

Твърдост на водата в Пловдив

Около 95% от водата в Пловдив се добива от подземни източници през помпени станции. Има 4 помпени станции в града: ПС Юг, ПС Север, ПС Изток-1 и ПС Изток-2. Водата в тях е със средна твърдост, която варира между 11.1 и 13.8 немски градуса в зависимост от източника.

Твърдост на водата във Варна

Варна използва вода от три водоема – Камчия през с. Китка, Девненски извори и Батова.

Водата от Камчия е най-мека с твърдост от 3 – 3.3 (mgEqv/l), което е около 8.4 – 9.4 немски градуса. Жителите на Владислав Варненчик използват този водоем.

Водата от Батова е с висока твърдост от 6.2 – 6.8 (mgEqv/l) или 17.4 -19.1 в немски градуси. Жителите на част от центъра използват тази вода.

Девненски извори е с най-висока твърдост от 7.1 – 7.6 (mgEqv/l) или 19.9 – 21.3 немски градуса. Това е водата, която се използва най-много в града и Варненска област като цяло.

Твърдост на водата в Бургас

Бургас получава водата си от два основни водоизточника – язовир Камчия (познат като Бургаския воден змей) и язовир Ясна поляна. Данните за твърдост от двата язовира са еднакви – 8.4 немски градуса. Може да се каже, че водата в Бургас е на ръба да се класифицира като леко твърда.

Какво е твърдост на водата?

Твърдостта на водата се определя от степента на минерално съдържание в нея. Минералите отговорни за твърдата вода са предимно калций и магнезий. Следователно, водата с високо съдържание на калциеви и магнезиеви йони и/или техните сулфати и бикарбонати е твърда вода. Водата с ниско съдържание на същите вещества е мека вода.

Алуминият, желязото, цинкът и манганът също причиняват твърдост, но тяхното присъствие във водата обикновено е далеч по-ниско и е специфично за определени райони.

“Втвърдяването” на водата може лесно да се проследи през нейния кръговрат в природата. Дъждовната вода и снегът са с ниско съдържание на калций и магнезий, защото те се отделят при изпарението им.

Когато меката дъждовна вода попадне в почвата, тя преминава през скалите в земята, за да достигне естествените подземни резервоари и повърхностни водоеми. Ако водата премине през седиментни скали като варовик, доломит, креда и т.н., тя поема разтворимите и неразтворими форми на калция и магнезия.

Ето защо, районите с високо съдържание на тези скали като Добрич, Силистра, Ямбол, Хасково, Плевен и Монтана притежават предимно твърда вода. И обратно, районите с ниско съдържание на седиментни скали като София, Перник, Кюстендил, Благоевград и Смолян имат традиционно мека вода.

Видове твърдост на водата

Има два основни вида твърдост на водата – временна и постоянна. Основната разлика между двата типа е химичният състав на калция и магнезия. При временната твърдост, водата е богата на разтворимите бикарбонатни форми на минералите. При постоянната твърдост, минералите се съдържат в йонна форма.

Двата типа твърдост на водата са тясно свързани помежду си и имат характерни ефекти в природата, индустрията и домакинствата.

Постоянна твърдост на водата

Постоянната твърдост на водата се определя от наличието на калциеви и магнезиеви положително заредени йони със заряд 2+ (Ca2+ and Mg2+). Тези йони се формират при естествените равновесни химични реакции, свързани с преминаването на водата през седиментните скали.

Дъждът съдържа в себе си разтворен въглероден диоксид, който взаимодейства с калциеви и магнезиеви карбонати в почвата и скалите. При химичната реакция се отделят положително заредените йони (както и киселинни калциеви и магнезиеви бикарбонати), които създават постоянната твърдост на водата.

Особеното на този тип твърдост е, че тя не може да се премахне чрез преваряване на водата, освен ако не съдържа калциеви или магнезиеви хлориди/сулфати.

Единствените надеждни методи за премахване на постоянната твърдост на водата са обратна осмоза или омекотители за вода, които съдържат йонообменна смола.

Временна твърдост на водата

Временната твърдост на водата е продукт на разтворените калциеви и магнезиеви бикарбонати във водата. При химичния процес на разтваряне, отново се отделят калциеви и магнезиеви йони, но реакцията е сравнително лесно обратима и се наблюдава ежедневно. Този тип твърдост се премахва чрез преваряване на водата или третирането й с вар.

Точно временната твърдост на водата се наблюдава при работата на бойлери, перални и други нагревателни домакински уреди. При високи температури бикарбонатите се отделят от водата под формата на карбонати – това е процесът на образуване на котлен камък.

Една система за омекотяване на вода на йонообменен принцип или с обратна осмоза е също ефективен метод за справяне с временната твърдост на водата. Когато във водата липсват калциеви и магнезиеви йони, химичната реакция с бикарбонатите е невъзможна и те не могат да се превърнат в котлен камък.

Определяне на общата твърдост на водата

Общата твърдост на водата е измервателно понятие. То цели да даде сборът от калциеви и магнезиеви йони във водата. Мерната единица за обща твърдост е немски градус.

Мерни единици за твърдост на водата

Съществуват няколко мерни единици, които дават информация за твърдостта на водата. Най-популярните са немски градуси и френски градуси(°dH и °fH).

Ето детайли за някои мерна единици:

 • Немски градус (°dH – немска твърдост) – 1 немски градус е равен на 10 мг CaO(негасена вар) на литър вода.
 • Френски градус (°fH – френска твърдост) – 1 френски градус е равен на 10 мг CaCO3 (варовик) на литър вода.
 • Английски градус/Кларк градус (°e, °Clark) – 1 английски градус съдържа 1.21 грана (64.8 мг) варовик на 1 галон (3.79л)
 • gpg – гран на галон
 • mmol/l(ммол/л) – милимол на литър е мерна единица за смес от течности; 1ммол/л = 100.09 мг варовик на литър вода

Позитивни и негативни ефекти на твърдата вода

Позитивните и негативни ефекти на твърдата вода могат да се разделят в три основни категории: здравословни, битови и индустриални. И в трите сфери има многобройни изследвания, но по разбираеми причини, изводите за битовите и индустриалните ефекти на твърдата вода са доста по-ясни.

Здравни последствия от твърдостта на водата

През последните 60 години са извършени многобройни научни изследвания върху твърдостта на водата и нейния ефект върху човешкото здраве. Информацията е обобщена от Световната Здравна Организация, а докладите са публикувани в редица научни журнали.

Болшинството от изследванията са на база статистически данни за популации, а не върху контролирани групи. Учените са вземали данни за райони с определена твърдост на водата и са проучвали регионалните медицински данни за определени болести.

Тъй като изследванията не включват експерименти с контролирани групи за доказване на теории, почти всички връзки между здравето и твърдостта на водата са класифицирани като “потенциални”. Т.е., не е установена пряка зависимост между двете.

Позитивни ефекти:

 • Редица изследвания посочват обратно-пропорционална връзка между твърдостта на водата и сърдечно съдовите заболявания, някои видове рак, и церебрални заболявания. Колкото по-твърда е водата, толкова по-нисък брой заболявания от съответните групи има в региона. Няма изследване, което да доказва причинно-следствена връзка.
 • Открита е обратнопропорционална връзка между твърдостта на водата и смъртността на новородените поради малформации на нервната система.

Негативни ефекти:

 • Открита е правопропорционална връзка между високата твърдост на водата и броя на репродуктивни проблеми и бъбречни камъни сред населението. Все още няма изследване, което да доказва причинно-следствена връзка между двете.
 • Открита е правопропорционална връзка между количеството алуминий във водата (над 0.11 мг/л) и броя на заболели от Алцхаймер. Не е доказана причинно-следствена връзка.
 • Открита е силна връзка между твърдостта на водата и кожни заболявания като дерматит, екзема и др.. Не е установено дали твърдата вода причинява заболяванията. Факт е, че колкото по-твърда е водата, толкова по-дразнещ ефект има тя за кожните проблеми и възстановяването от тях, навярно заради изсушаващия ефект върху кожата.
 • Със сигурност е установен един негативен ефект на твърдата вода – при висока концентрация на магнезий и сулфати (около 250 мг/л за всяко) твърдата вода има разхлабителен ефект. Същото важи и само за магнезий, когато се консумира като добавка.

Битови последствия от твърдата вода

Твърдостта на водата има подчертано негативен ефект в бита. Това се дължи на две основни свойства – формирането на котлен камък и устойчивостта на сапун.

Формирането на котлен камък има разрушителен ефект върху цялото домакинство – натрупва се както върху повърхности, така и в битовата техника.

Последици от котления камък:

 • Запушени или спукани водопроводни тръби.
 • Бели варовикови петна и замъглявания върху посудата.
 • Варовикови петна в баня, кухня, мивки и т.н.
 • Намаляване на енергийната ефективност на бойлери, парно, радиатори перални, хладилници, кафе машини и т.н.
 • Увеличаване на разходите за ремонт на същите уреди.
 • Натрупвания на варовикови отлагания в банята, които са предпоставка за формиране на плесени и мухъл.
 • Увеличава се времето за почистване на баня, кухня и т.н.
 • Необходимост от специални антиваровикови препарати.

Устойчивостта на сапун на твърдата вода се дължи на калциевите и магнезиеви йони, които унищожават повърхностната активност на сапуна. Вместо да се разпени и постепенно да се разтвори във водата, сапунът образува трудно разтворима слуз. Може да видите нагледен експеримент в това видео.

Сапунената слуз се натрупва по повърхности в банята, прониква във варовиковите отлагания и дори остава по кожата и косата след къпане. Препаратите за пране, които не са на синтетична основа, също създават сапунени отлагания върху дрехите.

Последици от устойчивостта на сапун:

 • Повишена употреба и разход на сапун, перилни и почистващи препарати.
 • Сапунени отлагания в баните, които са благоприятна среда за развитие на микроорганизми, плесени и мухъл.
 • Изсушаващ ефект върху кожата и косата заради фини сапунени отлагания.

Индустриални последствия от твърдата вода

Индустрията се сблъсква със същите проблеми, които срещаме и в бита – натрупване на котлен камък и устойчивост на сапун. Основната разлика е в мащабите на проблемите и сложността на решенията, които се изискват за един производствен процес.

Индустрията среща и друго сериозно предизвикателство при работата с твърда вода – галваничната корозия. Този тип корозия се получава когато два метала са потопени в електролит. Йонното съдържание на калций и магнезий във водата повишава нейната електролитна проводимост и увеличава рисковете от ръждясване на метала.

Чиста Вода България е национален лидер в индустриалните решения за пречистване на вода. Ние разработваме и изграждаме системи за омекотяване в редица предприятия, работещи в сферата на фармацията, строителството, почистването и много други.

Експертни решения за справяне с последствията от твърдата вода

Твърдата вода може да създаде множество проблеми в бита и бизнеса, които костват време, пари и главоболия. Чиста Вода България има дългогодишен опит в изграждането на омекотяващи системи за дома, офиса и производството.

Можем да Ви помогнем при всяка стъпка от решението на проблема – от тестването на водата до монтажа и поддръжката.

Свържете се с нас за необвързваща, безплатна консултация, за да намерим заедно най-подходящото решение за нуждите Ви.