При избора на диспенсър за вода, може да се влияете от субективни фактори като външния вид, но трябва да обърнете сериозно внимание и на обективните съображения. Съществуват три ключови, чисто технически разграничения, които ще ви помогнат да изберете устройство отговарящо на нуждите Ви. Диспенсърите за вода се различават по три основни признака:

 • методът на зареждане с вода,
 • методът на работа,
 • методът на охлаждане.

   Диспенсър за вода с бутилка или диспенсър за вода с филтър?

Като начало е добре да изясните дали искате диспенсър, който се зарежда с бутилки с вода, или такъв, който се свързва с водопреносната мрежа. Вторият тип филтрира съществуващия приток и практически ви доставя неограничено количество вода, без да е необходимо да мислите за зареждане.

   Предимства и недостатъци на диспенсърите за вода с бутилка

Диспенсърите за вода с бутилка са два основни вида: с горно или долно зареждане.

При тези с горно зареждане, бутилката се поставя обърната в горната част на диспенсъра. По този начин, с помощта на гравитацията водата постъпва в съда за охлаждане и загряване на устройството.

Предимства:

 1. Бутилката е видима, което Ви позволява да следите количеството налична вода,
 2. Не е необходимо електричество, за да наливате вода, освен ако не я охлаждате или загрявате.

Недостатъци:

 1. Водата в бутилката е изложена на светлина и след време в нея могат да се зародят микроорганизми, които я карат да зеленясва.
 2. При зареждане се налага да вдигнете тежката бутилка на високо.
 3. Редовно закупуване на бутилки с вода.
 4. Съхранение на бутилките (пълни и празни).

При диспенсърите с долно зареждане, бутилката се поставя в отделение в основата на диспенсъра. Оттам, водата се изпомпва към охлаждащите и загряващи съдове на машината, посредством електрическа диафрагмена помпа.

Предимства:

 1. Бутилката е скрита в корпуса на диспенсъра, което намалява зеленясването.
 2. Намалява общата височина на пространството, необходимо за монтаж и обслужване.

Недостатъци:

 1. Понеже бутилката е скрита, трудно се следи наличното количество вода.
 2. Не може да работи без електрическо захранване, дори ако не охлаждате или загрявате водата.
 3. Помпата издава шум.
 4. Редовно закупуване на бутилки с вода.
 5. Съхранение на бутилките (пълни и празни).

   Предимства и недостатъци на диспенсърите за вода с филтрация

Диспенсърите с филтрация са два вида според вида на основния филтриращ елемент: с капилярна (ултрафилтрационна) мембрана или с обратна осмоза.

При системите, които използват утрафилтрация, могат да съществуват много степени на пречистване и обогатяване на водата. Първата степен са подготвителните филтри, които отстраняват голяма част от механичните и химически замърсявания.

В следващата степен, водата преминава през така наречената UF мембрана. Тя работи при ниско налягане и има размери на порите, в диапазон от 0.01 до 0.10 µm, които отстраняват ефективно 99.99% от бактериите и вирусите. Същевременно, филтърът пропуска минералите, необходими на човешкия организъм.

Предимства:

 1. Доставя перфектно филтрирана питейна вода с дебит от 2.5 л/мин.
 2. Не изхвърля отпадна вода, т.е. не е необходимо да бъде свързана с канализация.
 3. Перфектния избор ако ще бъде свързана с обществената ВиК мрежа.
 4. Филтрира водата без да е необходимо електрическо захранване.

Недостатък:

 • При много замърсена (сондажна) и богата на минерали вода (обезсолена морска вода) е по-неефективна от системите с обратна осмоза.

При системите с обратна осмоза, водата отново минава през подготвителни филтри, които отстраняват голяма част от механичните и химически замърсявания. После, водата преминава през така наречената RO мембрана. Размерът на порите в мембраните за обратна осмоза варира от 0,0001 до 0,003 микрона.

Под въздействие на налягане, през тези малки отвори преминава част от водата, а
другата част заедно със замърсяванията се изхвърля. При обратната осмоза от водата се отделят всички примеси.

Предимство:

 • Доставя вода пречистена до почти чисто H2O, идеален начин за филтрация на силно замърсена вода.

Недостатъци:

 1. След филтрация водата е с ниска електропроводимост и бедна на минерали; за да бъде отново подходяща за консумация е необходимо да бъде реминерализирана допълнително.
 2. Голяма част от използваната вода (до 60%) се изхвърля обратно в канализацията.
 3. Необходимо е непрекъснато електрическо захранване, за да може нагнетителната помпа на системата да постигне нужното налягане за осмотичен баланс в мембраната.
 4. Нисък дебит на филтрация, налагащ употребата на разширителен съд, който трябва да се напълни преди да се използва филтрираната вода.

   Електрически диспенсъри за вода или диспенсъри без ток

Вторият основен компонент, по който се различават диспенсърите, е начинът им на работа: механичен или електрически.

При механичните, филтрацията и наливането на вода става изцяло без електричество (с изключение на охлаждането и загряването на водата), обикновено посредством натискането и задържането на механични канелки използвайки налягането във ВиК мрежата или гравитацията.

Предимство:

 • Не е необходимо наличието на електрическо захранване.

Недостатък:

 • Обикновено е нужно да държите натисната канелката и същевременно да държите чашата или бутилката, която пълните.

При електрическите диспенсъри се използва електроенергия, за да функционират системите. Например, помпите при системите с обратна осмоза и тези с бутилки с долно зареждане използват електричество. Диспенсърите с автоматична омекотителна система също използват електроенергия за работата на електрониката и клапаните.

В допълнение, механизмът за наливане и дозиране на водата могат да използват електромагнитни клапани. Освен това, електричество е необходимо при всички видове системи за загряването и охлаждането на водата.

Предимство:

 • По-голям капацитет и комфорт при използването на тези системи.

Недостатък:

 • При прекъсването на електрозахранването или при липсата на такова, не може да се използват.

   Компресорен диспенсър за вода или електронен диспенсър

Друг основен фактор, по който диспенсърите за вода се различават, е методът на охлаждане: компресорен или електронен.

При компресорното охлаждане се използва принципът на работа на съвременните хладилници, работещи с хладилен агент (фреон). Компресорът,компресира охладителния агент. Сгъстяването на газа води до неговото загравяне, което позволява затопляне на водата.

Когато хладилният агент достигне до мястото, където е съдът за студена вода, той преминава през терморегулиращия вентил и налягането спада (капилярка). Тъй като газът преминава от състояние на повишено налягане към състояние на ниско такова, неговата температура спада и водата се охлажда.

Предимство:

 • Голям капацитет на охлаждане, по-ефективен от електронното охлаждане.

Недостатъци:

 1. По-висока производствена себестойност.
 2. По-високо ниво на шум в сравнение с електронното охлаждане.

Вторият тип охлаждане е електронно (термоелектрическо). Намаляването на температурата в камерата на термоелектричния охладител се постига чрез специална система, която изпомпва топлината според ефекта на Пелтие.

Предимство:

 • По-ниска себестойност за изработка, в някой-случаи е по-безшумен в сравнение с работата на компресора.

Недостатък:

 • Ниска ефективност и малък дебит на охлаждане.

   Какъв диспенсър за вода да изберете?

Вече сте наясно с най-важните критерии за това какъв диспенсър за вода да изберете. Изброените основни фактори са обективни показатели за възможностите, предимствата и недостатъците на всяко устройство. Остава Ви единствено да се запознаете със стандарта за качество при диспенсърите за вода – серията SmartWaterSpot.

Свържете се с нас за безплатна, неангажираща консултация и заедно да открием решение за Вашите уникални нужди.