Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Абонаментно обслужване

Ние не извършваме само продажба на продукт, а предлагаме цялостна услуга по монтаж, поддръжка и осигуряване на постоянна и безотказна работа.

  • Проектиране на пречистваща система изцяло съобразена с конкретните особенности във Вашият дом или работно място.
  • Инсталиране на системата.
  • Гаранционно и след гаранционно обслужване.
  • Проследяване жизнения цикъл на филтриращите елементи.
  • Осигуряване на нужните консумативи на склад в аванс преди момента на подмяната.
  • Гарантирано избягване на риска от забавяне, както и несъвместимост на доставените консумативи с използваната от Вас система.
  • Извършване на самата подмяна на консумативи.