Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Недостатъци на диспенсърите за бутилирана вода

  • Груб, неестетичен дизайн.
  • Застояла вода с по-ниско качество.
  • Допълнителни ангажименти по логистика.
  • Допълнителни ангажименти по складиране на галоните с вода.
  • Излишно замърсяванe с използването на еднократна пластмаса.
  • Нужда от предварителни заявки и следене за наличности.
  • Многократно по-висока цена на литър водa.