Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Недостатъци на диспенсърите за бутилирана вода

  • Груб, неестетичен дизайн.
  • Застояла вода с по-ниско качество
  • Допълнителни ангажименти по логистика
  • Допълнителни ангажименти по складиране на галоните с вода
  • Излишно замърсяванe с използването на еднократна пластмаса
  • Нужда от предварителни заявки и следене за наличности
  • Многократно по-висока цена на литър водa