Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Мултимедийни филтърни системи

Мултимедийни системи за филтриране с лицеви тръбопроводи и активен въглен

Стандартните регулиращи клапани нямат достатъчен капацитет, за да се справят с голям капацитет над 20 m3 – час, се използва методът на повърхностните тръбопроводни мултимедийни филтърни системи и системи с активен въглен.

Омекотителни системи йоннообмени системи за омекотяване с голям капацитет до 180м3 / час.

Системи за обратна осмоза – индустриални системи за обратна осмоза с капацитете до 75м3 / ден

Ултрафилтрационни системи – индустриални системи за ултрафилтациия с капацитет до 200м3. / ден

Системи за пречистване на отпадни води – пречиствателни станции с капацитет на пречистване до 200м3. /ден

Свържете се с нас за безплатна консултация и оглед на вашия обект, за да изберем заедно най-подходящото решение.