Франчайз възможности. Станете наш партньор.
Филтри за разделяне
Филтри за разделяне
Филтри за разделяне
Филтри за разделяне
Филтри за разделяне
Филтри за разделяне
Филтърните системи за разделяне или сепараторни филтърни системи, работят на принципа на премахване на твърди частици и частици със специфично тегло по-високо от водата от водата чрез ефекта на центробежна сила. Центробежен ефект се появява, когато водата постъпва тангенциално във входното отделение. Следователно частици, по-тежки от водата, се движат към стените на устройството и достигат до зоната за събиране чрез спирални движения. Частиците, събрани в долната част на филтъра, се изхвърлят периодично или непрекъснато ръчно или автоматично.

Характеристики на разделителните филтри

Сепараторните филтри могат да работят 24 часа без прекъсване.

Задържат всички частици до 70 микрона.

Могат да работят в диапазони с голям капацитет.

Имат функция за автоматично самопочистване.

По време на почистването водата не трябва да се спира.

Не изисква резервни части, вътре няма движещи се части.

Поддръжката му се състои в почистване на камерата, където се събират твърди вещества.

Загубата на налягане е постоянна, няма промяна в потока дори при голям капацитет.

Тъй като вътре няма филтриращ елемент, няма риск от запушване.