Франчайз възможности. Станете наш партньор.

Решения за офиса

Заменете използването на бутилираната вода във Вашият офис с диспенсър за вода, заради следните причини:

  • чувствително намаляване на разходите
  • избягвате ангажимента за организиране на доставка, складиране, депозити за амбалаж
  • несигурно качество на бутилираната вода (вредата от консумиране на бутилирана вода)
  • ще пиете алкализирана вода
  • нямате никакъв ангажимент към поддръжка на филтърната система