Пластмасовите опаковки с етикети HDP, HDPE, LDPE и PP не отделят опасни вещества във водата. Останалите пластмасови опаковки, на които няма тези етикети са опасни за организма, тъй като напитката в тях е под влияние на вредни вещества. В последно време все повече се използва естествената вода, която се опакова в пластмасови бутилки. Всеки производител е длъжен да обозначи състава на самата бутилка, по този начин, че на дъното да постави маркировка, която символизира състава на пластмасата, от която е изработена бутилката. Вижте какво означават обозначенията.