Тежки метали, опасни химикали и вещества, влияещи на хормоналния ни баланс, може да попаднат в организма ни чрез пластмасовите бутилки и опаковки.

Много хора си позволяват да ги използват многократно. Това обаче никак не е безвредно. Трудно забележими знаци върху тях показват какви рискове крият.

Пълен материал