Минералите във водата са просто разтворена смес от соли, съдържащи се в почвата. За да можем да ги усвоим от водата, в организма трябва да се получи образуване на съединения. Но човешкият организъм притежава много ограничена способност да образува хелати с минералните примеси във водата. Практически не сме в състояние да усвояваме минералните вещества от водата.

Всички необходими за организма минерални компоненти получаваме с храната от растителен и животински произход, където набора от необходимите неорганични елементи („минерали“) вече е под формата на съединения, готови за употреба.

Ето защо е необходимo, както да дишаме чист въздух така, и да пием чиста вода, в която няма завишени количества “минерали”, които нашето тяло не може да усвои, но и не изхвърля, а натрупва под формата на шлаки, пречещи за нормалното функциониране на организма.

Правилната ни комуникация с природата е непосредствено свързана с пълноценния и здравословен начин на живот. Консумирането на обезсолените, филтрирани и нискоминерализирани води е пътят към дълголетието.