Пречистване на питейна вода – как да избера най-подходящата за мене филтърна система?

Асортиментът на филтърни системи за пречистване на питейна вода в онлайн магазина ни е голям. Това е причината клиентите  да се затрудняват в избора на филтърна система, която най-добре да задоволява техните нужди и да отговаря на разбиранията им относно чистотата и качеството на питейната вода.

Непосредствен повод за настоящата статия е връщането на тристепенна система за питейна вода. Понеже удовлетворението на нашите клиенти е най-важно за служителите на фирма Павирани, естествено приехме системата, като приспаднахме цената на консумативите. В случая очакванията на клиентите към способността на пречистването от страната на тази филтърна система са били нереални.

Анализирах случката и реших подробно да обясня възможностите, предимствата и недостатъците на предлаганите от нас филтърни системи за пречистване на водата за питейни цели. Осъзнавам, че на много места продаваните продукти се предлагат и описват като съвършени и без никакви недостатъци. Може би с тази статия правя лоша реклама на предлаганите в магазините ми филтри, но мисля, че ще помогна на заинтересуваните от чистата вода в избора на най-удачната за тях система. Истината е, че както нищо в живота не е идеално, така и филтриращите системи имат своите ограничения.

Най-общо домашните филтърни системи за пречистване на вода за пиене са с или без мембрана за обратна осмоза. 

При системите за обратна осмоза водата се пречиства най-прецизно именно от мембраната. Предварителните филтри само подготвят водата за мембраната, тя е с нулева толерантност към хлора във водата. През самата мембрана се прецеждат почти само частици чиста вода. Филтрите след мембраната шлифоват вкусът на водата като отстраняват летливите субстанции (мирис) и добавят подходящи минерали.

Недостатъците на системи за обратна осмоза:

заемат повече място

по-висока в сравнение с други системи цена

част от водата се изхвърля в канализацията

Има мнения, че водата пречистена със системите за обратна осмоза извлича полезните минерали от човешкия организъм. Доколко това е основателно предлагам всеки сам да прецени. Ще спомена само, че продаваните в магазините бутилирани трапезни води са пречистени с големи системи за обратна осмоза. Повече по темата в статията: Обратна осмоза вредна?

При филтърните системи без мембрана за обратна осмоза водата се пречиства в различна степен в зависимост от броя и вида на филтрите в системата.