Наличие на „колиформи“ е регистрирано от Регионалната здравна инспекция във водопреносната мрежа в кв. „Възраждане“ във Варна, научи Moreto.net. Според справката на РЗИ-Варна, обхващаща периода 21-27.01.2022, е отчетено количество 21 КОЕ на 100мл., при норма 0.

Стойността не отговаря на наредбата за качество на водата, предназначена за питейно-битови нужди, по микробиологични показатели, посочиха от здравната инспекция. Във водата в квартала е отчетен остатъчен хлор <0,1 мг./л., което е под необходимата стойност от 0,3-0,4 мг./л. По този показател водата във водопроводната мрежа също не отговаря на нормите по химични показатели. Установена е причината за замърсяването - авария в близост до пункта за пробонабиране. Несъответствието е отстранено в рамките на 24 часа от констатирането му, удостоверено с протокол от изпитване на води на ЛИК при „ВиК-Варна” ООД. Във връзка с установеното отклонение в качеството на питейната вода в кв. „Възраждане” са издадени общо 3 предписания: до директора на ДГ „Делфинче” и до директора на Общинско предприятие „УСХ” за осигуряване на чиста вода за пиене и готвене до отстраняване на несъответствието. Връчено е предписание на Ръководителя на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за възстановяване на качеството на водата и за провеждане на допълнителен мониторинг.