от Българска асоциация по водите | сеп. 9, 2019 | Новини |

След изследването на Orb Media, публикувано преди две години, Световната здравна организация започна проучване за оценка на риска. Наскоро бе публикуван доклад за микропластиката в питейната вода, разглеждайки както бутилираната вода, така и водата от чешмата.

Данните са успокояващи и те потвърдиха тезата, която EurEau защитаваше досега, започвайки от реакцията ни към проучването на Orb Media преди две години, до дискусиите в Европейския парламент относно директивата за питейна вода. (Като напомняне: понастоящем текстът на Директивата за питейна вода съдържа приложение „списък за наблюдение“, където различните частици от микропластика са изброени като параметър за наблюдение във водните ресурси след установяването на методология, която трябва да бъде разработена от Европейската комисия в рамките на 12 месеца от влизането в силата на бъдещата директива за питейна вода. Изменението беше силно подкрепено от Алианса на либералите и демократите за Европа / Либералните демократи, както и други евродепутати преди европейските избори).

 

Послания на Световната здравна организация, засягащи темата:

  • Микропластиката е повсеместна в околната среда и е открита в широк диапазон и концентрации в морска вода, отпадни води, сладка вода, храна, въздух и питейна вода, както бутилирана, така и вода от чешмата. Данните за появата на микропластика в питейна вода са ограничени, като в момента има малко напълно надеждни проучвания, използващи различни методи и инструменти за вземане на проби и анализ на микропластични частици.
  • Потенциалните опасности, свързани с микропластиката, са под три форми: физични частици, химикали и микробни патогени като част от биофилмите. Въз основа на ограничените налични доказателства химикалите и биофилмите, свързани с микропластиката в питейна вода, представляват малка грижа за човешкото здраве. Въпреки че няма достатъчно информация, за да се направят категорични заключения относно токсичността, свързана с физическата опасност от пластмасовите частици, особено за частиците с наноразмер, за момента няма достоверна информация, която да предполага, че те представляват проблем.
  • Ограничените доказателства предполагат, че ключови източници на микропластично замърсяване в източниците на сладка вода са наземните оттоци и отпадъчните води. Оптимизираното пречистване на отпадъчни и питейни води обаче може ефективно да премахне повечето микропластици от отпадъчните води. За значителната част от населението, което не е обхванато от адекватно пречистване на водите, микробните патогени и други химикали ще бъдат по-голяма грижа за човешкото здраве от микропластиците.

Препоръки на Световната здравна организация

  • Доставчиците на вода и регулаторите трябва да продължат да отдават приоритет на премахването на микробите, патогените и химикалите от питейната вода, за които е известно, че представляват значителен риск за човешкото здраве. Като част от планирането на безопасността на водата доставчиците на вода трябва да гарантират, че мерките за контрол са ефективни, включително оптимизиране на процесите за обработка на водата за отстраняване на частици и безопасност на микробите, което по този начин ще подобри отстраняването на микропластичните частици. Понастоящем не е необходим рутинен мониторинг на микропластиците в питейна вода.
  • За по-добра оценка на рисковете за човешкото здраве и за информиране на управленските действия, изследователите трябва да предприемат целенасочени, добре проектирани и качествено контролирани разследващи проучвания, за да разберат по-добре появата на микропластика във водния цикъл и в питейната вода по цялата верига на водоснабдяване, източници на микропластично замърсяване и поглъщането, съдбата и здравето на микропластиците при съответните сценарии на експозиция.
  • Независимо от рискове за човешкото здраве, породени от излагане на микропластици в питейна вода, политиците и обществеността трябва да вземат мерки за по-добро управление на пластмасите и намаляване на използването на пластмаси, когато е възможно, за намаляване до минимум на пластмасите, изпускани в околната среда, защото тези действия могат да дадат други ползи за околната среда и благополучието на хората.

 

Полезни връзки

Пълен доклад на СЗО
Медийно отразяване